Taristu ehitusprojektide hetkeseis oktoober 2018

Reisiterminali ja perroonialade arendamise teostatavusuuringu koostamine
Taristu arendusdirektoril Tõnu Mühlel koos terve kinnisvara meeskonnaga on käsil palju põnevat. Kõige märgilisema tähendusega lennujaama tulevikku vaaadates on kindlasti käimasolev teostatavusuuring, mille koostamise eesmärgiks on välja töötada pikaajaline perspektiiv Tallinna Lennujaama reisiterminali ja perroonialade arendamiseks.  Teostatavusuuring sisaldab olemasoleva reisiterminali ja perroonialade läbilaskevõimete analüüsi, reisijate arvu ja lennuliikluse kasvu prognoosi 25. aasta perspektiivis, vähemalt kolme alternatiivse tehnilise eskiislahenduse väljatöötamist terminali ja perroonialade etapiviisiliseks arendamiseks ning väljavalituks osutuva alternatiivi esimese ehitusetapi funktsionaalse-ehitusliku kontseptsioon väljatöötamist.

Teostatavusuuring sisaldab muuhulgas investeeringute kava, finantsanalüüside ja tasuvusanalüüsi ning keskkonnajuhtimise kava koostamist. Uuringu koostamiseks on sõlmitud leping rahvusvaheliselt tunnustatud konsultantidega Austria-Saksa ühisettevõttest Airport Consulting Vienna GmbH ja Airport Design Management GmBH.

Septembrikuus valmis reisijate ja lennuoperatsioonise pikaajalise prognoosi aruanne ning olemasoleva reisiterminali läbilaskevõime analüüs. Oktoobris ootame juba esimesi eskiise ja alternatiive reisiterminali ja perrooniala laiendusvõimalustega.

Parkimismaja ehitus
Parkimismaja ehitus on ajagraafikus ning hoone väline karkass on valmis. Töös on liikumissõlme varikatuse ehitus, tehnosüsteemide paigaldus ning hoonet ümbritsevate alade haljastamine. Parkimismaja avatakse 2018 aasta lõpus.

Lennuliiklusala arendamise II etapp 2018-2020
Ühtekuuluvusfondi projekti Lennuliiklusala arendusprojekt ehitusetapp II projekteerimislepingu raames on projekteerimistöid alustanud K-Projekt AS. Esimesed uued tehnilised lahendused hakkavad valmima oktoobris.

Ühtekuuluvusfondi projekti raames on sõlmitud hankelepingud uue lennuraja puhastustehnika ja iseseisva lumefrees-puhuri soetamiseks. Käimas on veel mitmed rahvusvahelised hanked erinevate hoolde- ja päästetehnika seadmete soetamiseks.

Reisiterminali ümberehitustöödest saab täpsemalt lugeda reisiterminali muudatusi puudutavast artiklist.