Tallinn Airport GH liitus ASA-ga

Airport Services Association ehk ASA on rahvusvaheline lennujaamades teenuste pakkujate assotsiatsioon, mille visiooniks on ohutu, turvalise, jätkusuutliku ja tuleviku arengutesse suunatud ning sõltumatut teenust pakkuv majandusharude ja ettevõtete ühendus.

See on maapealset teenindust osutavate ettevõtete ehk Tiidu sõnu kasutades, graundhändlejate katuseorganisatsioon, mis annab head nõu, infot ja kuhu saab ka ise sisendeid anda ja Tallinn Airport GH-l on hea meel, et nad liikmeks astusid ja loodavad rahvusvahelisest kogemusest palju õppida.

ASA liikmeks olemine annab GH-le rahvusvahelise tuntuse ja võimaluse jagada kogemusi ning samas ka saada vastu kasulikku infot, mis puudutab teenindusstandardeid, hinnastamist ja teisi teenindamisega seotud nippe!