Töövarjupäev ja kohtumised karjäärinõustajatega

Personaliosakonna üheks olulisemaks väljakutseks ja tegevuse aluseks on koostöö haridusasutustega ja lennujaama kui atraktiivse tööandja kuvandi kinnistamine noorte hulgas. Seda eesmärki toetavad nii kohtumised karjäärinõustajatega kui ka oktoobris toimuv töövarjupäev.

Septembris toimus sisukas kohtumine Innove karjäärinõustajatega, lennujaama külastas 22 nõustajat ja spetsialisti. Kohtumise tulemusel sai loodud hea kontakt ning koostöö haridusasutustega jätkub hea eesmärgi nimel, et teadvustada nooretele erinevaid töö- ja karjäärivõimalusi lennujaamades.

Oktoobri lõpus kolmel järjestikusel päeval on töövarjudel võimalik saada lennujaama eluga tuttavaks. Iga päev saab tutvust teha erinevate töödega. Korraldame 7.-9. klassi noortele põnevad teemapäevad koos ekskursiooniga lennujaamas.

  1. oktoobril: Teenindus, klienditeenindus – (reisijateenindus, VIP teenindus, infoteenindus, erivajadustega reisijate teenindus)
  2. oktoobril: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia – mehhatroonika (side, tehnohooldus, IT)
  3. oktoobril: Transport, logistika, side – (laotöö, sõidukijuhtimine, pagasiteenindus, autojuhid, traktoristid, bussijuhid).