Est | Eng

AS TALLINNA LENNUJAAMA JUHTIMINE


Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam aktsiate omanikuks on Eesti Vabariik ning ettevõte kuulub Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse.

Nõukogu
AS Tallinna Lennujaam nõukogu:
1. Toivo  Jürgenson – nõukogu esimees
2. Kalle Palling

3. Tiit Riisalo

4. Väino  Linde
5. Arto Aas
6. Cinzia Siig

 

Juhatus
Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam esindab ja äriühingu igapäevast majandustegevust juhib 4-liikmeline juhatus:
1. Rein Loik, juhatuse esimees
2. Einari Bambus
3. Erik Sakkov
4. Anneli Turkin

Seotud ametid ja ametkonnad
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis (http://ec.europa.eu/eesti/index_et.htm)
Lennuamet (http://www.ecaa.ee/atp/)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (http://www.mkm.ee/index.php?id=7181)
Rahandusministeerium (http://www.fin.ee/)
Struktuurifondid (http://www.struktuurifondid.ee/)